Számviteli szolgáltatás

 • teljes körű könyvelési szolgáltatás gazdasági társaságok és egyéni cégek részére a kettős könyvvitel rendszerében
 • főkönyvi könyvelés a megbízó által készített analitikus nyilvántartások felhasználásával
 • analitikus nyilvántartások vezetése és feladása a megbízó által végzett főkönyvi könyvelés részére
 • éves beszámolók, egyszerűsített éves beszámolók elkészítése és elektronikus közzététele
 • közbenső mérlegek elkészítése
 • egyéb célú évközi pénzügyi kimutatások elkészítése
 • éves, negyedéves, havi rendszerességgel benyújtandó adóbevallások elkészítése, és feladása a NAV elektronikus adóbevallási rendszerében,
 • helyi adóbevallások elkészítése és benyújtása az illetékes önkormányzati adóhatóságokhoz
 • adófolyószámlák ellenőrzése és egyeztetése az adóhatóságokkal
 • a könyvelési feladatok teljesítésével összefüggő adóhatósági ügyintézés
 • vevő – szállító folyószámlák egyeztetése a partnerekkel
 • beszámolót alátámasztó leltárak elkészítése
 • rendszeres vezetői riportok készítése a könyvelési információk alapján
 • könyvelési dokumentumok könyvvizsgálatra történő előkészítése, könyvvizsgálat során történő közreműködés
 • teljeskörű bérügyviteli szolgáltatás gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére
 • foglalkoztatottak társadalombiztosítási jogviszonyával kapcsolatos bejelentési, bevallási és egyéb foglalkoztatói kötelezettségek teljesítése
 • társadalombiztosítási ellátások igényléséhez szükséges foglalkoztatói igazolások elkészítése
 • munkavállalók be – és kilépésével összefüggő munkáltatói feladatok ellátása
 • számviteli szabályzatok elkészítése
 • figyelemfelhívó vezetői tanácsadás a könyvelési információk alapján
 • prevenciós jellegű és általános célú számviteli tanácsadás