Projekt könyvvizsgálat és szakértés referenciák

1. Jedlik Ányos Program keretében megvalósított „TELEAUTO” Projekt könyvvizsgálata

Projekt címe:

Többnyelvű beszédvezérelt telematikai keretrendszer személyre szabott autóipari szolgáltatások számára 

Projekt megvalósításában résztvevő szervezetek:

- Ygomi Europ Kft.
- ROC Development Hungary Kft.
- Connexis Kft.
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Projekt összesített költségvetése:

2 milliárd HUF 

Projektet magába foglaló Programot meghirdető, támogatást nyújtó szervezet:

Nemzeti Kutatási és Kutatásfejlesztési Hivatal (NKTH) 

A Projekt az alábbi EU által koordinált K+F projektekhez kapcsolódott:

- FP7 (Európai Unió 7. kutatási keretprogramja)
- I2010 (Intelligent Car Initiative)
- Ertico SafeSpot (intelligens közlekedési rendszerek fejlesztése)
- CVIS (intelligens közlekedési rendszer infrastruktúrájának fejlesztése) 

Projekt megvalósításának időszaka:

2008 - 2010. évek 

Könyvvizsgálat során alkalmazott standardok:

Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok 2. CVIS Program keretében megvalósított K+F Projekt könyvvizsgálata

Projekt címe:

Intelligens közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Program kiírója:

ERTICO ITS Europe (Európai Unió intelligens közlekedési rendszerek fejlesztését koordináló szervezete) 

Projekt megvalósításában résztvevő szervezet:

Ygomi Europ Kft.  

Projekt magyarországi részköltségvetése:

300e EUR 

Projekt megvalósításának időszaka:

2007 - 2010. évek 

Könyvvizsgálat során alkalmazott standardok:

Európai Bizottság által a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára előírt könyvvizsgálati standardok 3. Az EU társfinanszírozásában megvalósított közösségi beruházáshoz kapcsolódó adószakértés

Projekt címe:

Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere keretében a meglévő lerakók rekultiválásának megvalósítása (ISPA-KOHÉZIÓS ALAP) 

Projekt megvalósításában résztvevő szervezetek:

A nagytérség települési önkormányzatai (47 db) 

Projekt összesített költségvetése:

7.351.000 EUR 

Projekt finanszírozása: 
  • Európai Unió
  • Magyarország Kormánya
  • települési önkormányzatok 
Projekt megvalósításának időszaka:

2008 - 2010. évek