Adószakértés

 • gazdasági társaságok tevékenységének egészére kiterjedő adószakértői szolgáltatás
 • társaságok adóátvilágítása és adóaudit készítése
 • egyéni vállalkozások és magánszemélyek részére nyújtott adószakértői szolgáltatás
 • adóhatósági vizsgálatra történő felkészítés
 • adóhatóság előtti képviselet
 • adóbevallások ellenőrzése, adószakértői ellenjegyzése
 • adóhatósági beadványok elkészítése
 • kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás – transzferárak - szakértői vizsgálata
 • transzferár szabályzatok elkészítése
 • társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szakértői szolgáltatás
 • külföldön történő munkavégzés adó – és járulékfizetési kötelezettségének megállapításával összefüggő szakértői szolgáltatás
 • külföldiek Magyarországon történő foglalkoztatása adó – és járulékfizetési kötelezettségének megállapításával összefüggő szakértői szolgáltatás
 • illetékfizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szakértői szolgáltatás